Kliininen toiminta

竟博 www.joycutlery.com
Psykologian laitoksella toimiva Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka j?rjest?? eri psykoterapiasuuntausten mukaisia psykoterapeuttikoulutuksia. Ne toteutetaan t?ydennyskoulutuksina ja niiden toteuttamista s??ntelee valtioneuvoston asetus 1120/2010.

Lis?tietoja:
http://www.joycutlery.com/ytk/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutus

T?ydennyskoulutus

Tiedekunnassa toteutetaan aktiivisesti aikuiskoulutusta yhteisty?ss? muun muassa Normaalikoulun, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Avoimen yliopiston ja yliopiston eri ainelaitosten kanssa.

Esimerkkej? ovat mm.
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (APO),
yliopiston henkil?kunnalle suunnatut yliopistopedagogisesti painotetut kasvatustieteen ja
aikuiskasvatustieteen perusopinnot (YPE, 25 op),
Opetustoimen hallinto ja johtaminen -perusopinnot (25 op) ja
aineopinnot (35 op, Koulutusjohtamisen instituutti).