V?it?s

31.8.2018: Ammatillisen kasvun polku -malli tukee opettajaksi kasvamista (Nuutinen)

Aika:

竟博 www.joycutlery.com 31.8.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Muu , Ruusupuisto, Helena ( RUUD104)
Tiedote: 31.8.2018: Ammatillisen kasvun polku -malli tukee opettajaksi kasvamista (Nuutinen)
Ammatillisiin opettajaopintoihin hakeutuu joka vuosi suuri m??r? alalle haluavia oman alansa osaajia. Siirtyminen ammattialan osaajasta opettajaksi vaatii opettajan pedagogisten tietojen opiskelua ja prosessointia sek? soveltamisen lis?ksi aikaa ja tilaa ymm?rt?? omaan opettajuuteen sis?ltyv?? ammatillista kasvuaan ja ontologista ymm?rryst??n. Niiden kautta opettajaopiskelijasta kasvaa oman n?k?isens? osaava opettaja.

KM, TtL Ulla Nuutisen tuore kasvatustieteen v?it?skirja osoittaa, miten tietoisella Ammatillisen kasvun polku -mallin toteutuksella opiskelijalla on mahdollisuus koulutuksen aikana pohtia yksin sek? erityisesti ryhm?ss? tulevaa ammattiaan ett? ammatillista kasvuaan opettajaksi.

Nuutinen rakensi Ammatillisen kasvun polku -mallin min?-, sin?-, me- ja he-vaiheisiin. Tutkimus toteutettiin H?meen ammattikorkeakoulun (HAMK) ammatillisen opettajakorkeakoulun yhden opettajaopiskelijaryhm?n opettajan pedagogisten opintojen aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda uutta tietoa siit?, miten nelj??n eri vaiheeseen rakennetulla Ammatillisen kasvun polku -mallilla tuetaan opettajaopiskelijoiden ammatillista kasvua.

Ammatillisen kasvun polku -malli rakentui koko opettajaopintojen ajaksi. Siten huomioitiin kasvuprosessin jatkuvuus ja ajallisuus.? Malli osoitti, miten opettajaksi kasvaminen ei tapahdu opettajaopiskelijan sis?isen? prosessina, vaan se tarvitsee tuekseen koko opiskelijaryhm?n ja opettajankouluttajan. Ryhm?? kohtaan syntyv? luottamus ja ryhm?n antama tuki ovat merkitt?vi? ammatillisen kasvun edist?ji?. Toinen yht? merkitt?v? havainto oli, miten opettajankouluttajan tapa olla ja hyv?ksy? jokainen opettajaopiskelija omana itsen??n oli luonut uskoa opintoihin ja niist? selviytymiseen sek? niihin sitoutumiseen.?

– Aineistosta piirtyi vahvasti esiin kuva siit?, miten opettajaopiskelijoiden persoonallinen ja ammatti-identiteetti kehittyiv?t omien reflektiivisten pohdintojen ja yhteisten keskustelujen my?t?, Nuutinen toteaa.

Mallin jaksottaminen koko opettajaopintojen ajaksi on eritt?in t?rke??. T?ll? tavoin opiskelijat saavat aikaa rauhassa reflektoida omaa ja toisten kasvamista opintojen aikana. T?rke?? on muistaa my?s, ett? ammatillinen kasvu on elinik?inen prosessi, joten sen tulee kulkea yhten? opintojen p??teemana koko opintojen ajan, Nuutinen painottaa.

Malli mahdollistaa yksil?llisen kasvun

Ammatillisen kasvun polku -malli n?ytt?? mahdollistavan opettajaopiskelijan yksil?llisen kasvun ja siten persoonallisen identiteetin tukemisen niin, ett? opiskelijalla on niit? tietoja ja taitoja, joita tulevaisuuden opettajilta odotetaan. H?n saa my?s sis?ist? vahvuutta jaksaa opettajan monipuolisessa ammatissa, toteaa Nuutinen.

Tutkimuksesta saatua tietoa on mahdollista hy?dynt?? monipuolisesti opettajan oman ammattitaidon arvioinnissa, ammatillisen kasvun n?kyv?mm?ksi tekemisess? sek? opettajankoulutuksen kehitt?misess?.

Ulla Nuutisen v?it?stutkimusta on rahoittanut Jyv?skyl?n yliopisto.

Kasvatustieteen maisterin ja terveystieteiden lisensiaatin Ulla Nuutisen kasvatustieteen v?it?skirja ”Ammatillisen kasvun polku Opettajuuden ontologinen rakentuminen yhteis?llisess? ryhm?prosessissa ” tarkastustilaisuus pidet??n 31.8.2018 klo 12 alkaen Ruusupuistossa salissa Helena (Ruu D 104). Vastav?itt?j?n? toimii professori Kaarina M??tt? (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Tapio Puolimatka (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuus on suomenkielinen.

Lis?tietoja:

Ulla Nuutinen, 050 3132 619, ulla.nuutinen@ulappaconsulting.fi

tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@www.joycutlery.com, puh. +358 40 805 4142

Ulla Nuutinen on kirjoittanut ylioppilaaksi Yl?j?rven lukiosta. H?n valmistui terveystieteiden maisteriksi 1995 ja terveystieteen lisensiaatiksi 2008 Jyv?skyl?n yliopistosta, ja lis?ksi kasvatustieteen maisteriksi 2015 Tampereen yliopistosta. Nuutinen on suorittanut my?s ty?nohjauksen ja prosessikonsultoinnin opinnot 2012, mindfulness-ohjaajaopinnot 2015 sek? opinto-ohjauksen opinnot 2017.

Yli 20-vuotta kest?neen opettajan uransa aikana Nuutinen on ty?skennellyt opettajana korkea-asteella fysioterapiaopinnoissa, ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnoissa, opettajankouluttajana ja hankevastaavana ERKKERI-hankkeessa sek? tutkijana mm. FUTUREX-hankkeessa HAMK:in ammatillisella opettajakorkeakoululla ja opinto-ohjauksen yliopisto-opettajana Jyv?skyl?n yliopistossa. Vuodesta 2012 l?htien Nuutinen on ty?skennellyt yritt?j?n? Ulappa Consulting. 2017–2018 h?n toimi rehtorina Iitin kansalaisopistossa. Syksyst? 2018 alkaen Nuutinen ty?skentelee opettajankouluttajana HAMK:in ammatillisella opettajakorkeakoululla.

Julkaisun tiedot:

V?it?skirja on julkaistu sarjassa Jyu Dissertations numerona 8, 184 s. Jyv?skyl? 2018, ISSN: 2489-9003, ISBN: 978-951-39-7526-5. E-julkaisuna: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7526-5