V?it?s

4.7.2018 KM Sotiria Pappa (Kas-va-tus-tie-tei-den ja psy-ko-lo-gian tie-de-kun-ta, kasvatustieteiden laitos)

Aika:

竟博 www.joycutlery.com 4.7.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Muu , Ruusupuisto D104 Helena
Tiedote: 4.7.2018 Kollegat ja tunteet ovat voimavara englanniksi opettavien ty?ss? (Pappa)
KM Sotiria Pappan kasvatustieteiden v?it?skirjan "'You’ve got the color, but you don’t have the shades’: Primary education CLIL teachers’ identity negotiation within the Finnish context" tarkastustilaisuus.

Vastav?itt?j?n? professori Heini-Marja Pakula?(Turun yliopis?to)?ja kustoksena professori Anneli Etel?pelto (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuus on englanninkielinen.?

Sotiria Pappa tutki v?it?ksess??n, kuinka asiasis?lt?j? vieraalla kielell? opettavat ns. CLIL-opettajat (Content and Language Integrated Learning) kokevat ammatillisen identiteettins?. H?n k?sittelee aihetta erityisesti suhteessa opettamisen kahteen v?litt?m??n kontekstiin eli luokkahuoneeseen ja ty?yhteis??n.

Ty?ss? selvitet??n, kuinka n?m? kaksi puolta laajentavat k?sityst? ammatillisesta identiteetist?, mutta pohditaan my?s ammatilliseen toimijuuteen ja tunteiden k?sittelyyn liittyvi? kysymyksi?. Tutkimus perustuu 13:n CLIL-menetelm?? k?ytt?v?n alakoulunopettajan ja yhden lastentarhanopettajan haastatteluihin. Ne toteutettiin aikana, jolloin opettajat valmistautuivat vuonna 2016 k?ytt??n otettuun opetussuunnitelmaan.

V?it?skirjan tulokset osoittavat, ett? kun CLIL-opettaja tuntee toimijuutta ty?ss??n, h?n kokee voivansa toimia ammatillisen identiteettins? mukaisesti ja h?nen motivaationsa CLIL-opetuksen jatkamiseen vahvistuu. Vaikka osallistujien asenne CLIL-opetusta kohtaan oli yleens? my?nteinen, k?yt?nn?n ty?ss? oli tiettyj? rajoituksia. T?m? osoittaa, ett? yksitt?isen opettajan resurssit ja rakenteet vaikuttavat toimijuuden m??r??n.

Toimijuus on yhteydess? opettajan ammatillisen min?n pohdintaan koulutuksen ammattilaisena ja ty?toverina. Pedagogista ja relationaalista identiteetti? pohdittiin sek? luokassa ett? kollegiaalisissa suhteissa. T?m? korostaa itsen?isen, reflektiivisen toiminnan merkityst? yhdess? ty?yhteis??n osallistumisen kanssa. N?m? tekij?t voivat vaikuttaa opettajan toiminnan tuloksellisuuteen ja ty?hyvinvointiin.

Tunteet t?rkeit? ammatillisessa kehityksess?

Tutkimuksessa osoitetaan my?s, ett? yksil?llinen ja sosiaalinen kietoutuvat opettajan ty?ss? toisiinsa. Opettajan yksil?lliset voimavarat v?ritt?v?t ja auttavat tulkitsemaan sosiaalisia tilanteita ja suhteita. V?it?skirjassa ei oteta kantaa yksil?llisten ja sosiaalisten tekij?iden t?rkeysj?rjestykseen, mutta siin? katsotaan yksil?n roolin olevan keskeinen. Tulokset osoittavat ammatti-identiteetin (uudelleen)m??rittelyn ja muovaamisen prosessin olevan tunneper?inen. Koska tunteet tarjoavat mahdollisuuden sek? yksil?lliseen ett? ammatilliseen oppimiseen, niist? tulee CLIL-opettajille voimavara ja osa ammatillista kehityskaarta.

Tulosten perusteella ammatti-identiteettiin liittyvi? tunteita ei tulisi k?sitell? yksin vaan ty?yhteis?n tukemana. Samalla korostuu ty?h?n liittyvien negatiivisten tunteiden tiedostamisen ja reflektoinnin merkitys. Ty?paikan tapahtumiin liittyvi? ristiriitaisiakin tunnereaktioita k?sittelem?ll? voidaan edesauttaa yksil?- ja yhteis?tason muutosta.

V?it?skirjan kokonaisantina on ammatillisen identiteetin tarkastelu sellaisella opetuksen osa-alueella, johon tutkimuksessa ei ole kiinnitetty yht? paljon huomiota kuin vieraiden kielten opetuksessa ja kaksikielisess? tai perinteisess? opetuksessa.

Lis?tietoja:

Sotiria Pappa on suorittanut Bachelor-tutkinnon englannissa ja kirjallisuudessa Thessalonikin Aristoteles-yliopistossa vuonna 2011. T?m?n j?lkeen h?n on ty?skennellyt kaksi vuotta englannin kielen ja kirjallisuuden opettajana. H?n suoritti kansainv?lisen maisterin tutkinnon kasvatustieteiss? Jyv?skyl?n yliopistossa 2015. T?m?n j?lkeen h?n on ollut tutkijakoulutettavana Jyv?skyl?n yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. ?

Yhteystiedot:

Sotiria Pappa, +358 (0)401545495, sotiria.s.pappa@www.joycutlery.com
Viestint?p??llikk? Liisa Harjula, puh. 040?805 4403, viestinta@www.joycutlery.com

Julkaisutiedot:

V?it?s on julkaistu sarjassa Jyv?skyl? Studies in Education, Psychology and Social Research, numerona 619, 123 s, Jyv?skyl? 2018, ISSN: 0075-4625, ISBN: 978-951-39-7465-7. It is available at the University Library’s Publications Unit, tel. +358 (0)40 805 3825, myynti@library.www.joycutlery.com, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7466-4

Abstract

“You’ve Got the Color, but You Don’t Have the Shades”: Primary Education CLIL Teachers’ Identity Negotiation within the Finnish Context

Although Content and Language Integrated Learning (CLIL) teaching has decreased since the 1990s, when it was introduced into Finnish education, some teachers still find the enthusiasm to try CLIL in their classes. Yet, it is only recently that the consideration of the curricular range through foreign-language mediation or bilingual instruction has been acknowledged in Finnish school policies. Amidst discourses such as ‘every teacher is a language teacher’, ‘language learning is language use’ and ‘language learning is a cognitive and social activity’, this dissertation aimed to understand how teachers in Finland doing CLIL in primary education see, experience and express themselves in their work. In particular, it addresses professional identity in relation to two immediate contexts of teacher activity, i.e. that of the classroom and that of the collegial community. It further explores aspects of professional agency and the negotiation of emotions in their work. The dissertation is founded on fourteen interviews with Finnish kindergarten and primary education teachers doing CLIL. The dissertation first suggests that when CLIL teachers feel agentic at work, they feel they can work in accordance with how they perceive their professional identity and have strengthened motivation behind their actions in continuing CLIL. However, despite the overall positive attitude the participants had toward CLIL, constraints did exist in their day-to-day practice. This dissertation further suggests that individual and social elements in identity negotiation are interconnected under examination of smaller time frames and that the teacher is the result of both. While not aiming at arguing for the supremacy of individual over social aspects or vice versa, this dissertation does support the central role of the individual in identity negotiation, as it agentically interprets socio-cultural aspects in lived contexts and selectively responds to the various social affordances in the professional environment. Nonetheless, it is in such social contexts that spaces can be created, in order to facilitate identity negotiation, professional initiative and transformation of community practices. In relation to emotions, this dissertation argues that the process of (re)defining and shaping one’s professional identity is an emotional one. Holding potential for individual as well as professional learning, they become part of professional trajectories and a resource for CLIL teachers.

Lis?tietoja

Sotiria Pappa

sotiria.s.pappa@www.joycutlery.com