V?it?s

JBO官网:26.10.2018: Teknologiset apuv?lineet parantavat muistisairaan arkea oikein k?ytettyn? (Riikonen)

Aika:

竟博 www.joycutlery.com 26.10.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , L304
Tuoreen v?it?skirjatutkimuksen mukaan oikein k?ytettyn? teknologiset apuv?lineet tukevat muistisairaan ihmisen arkea. Yhdist?m?ll? sosiaalinen tuki ja teknologia voidaan vahvistaa muistisairaan ihmisen arvokkuutta ja tukea l?heisten jaksamista. Toisaalta teknologialla voi olla my?s negatiivisia vaikutuksia, jos se h?iritsee tai leimaa k?ytt?j??ns?.

V?it?stutkimuksessa tarkasteltiin muistisairaiden henkil?iden ja heid?n l?heistens? kokemuksia teknologian k?ytt??notosta ja vaikutuksista heid?n arkeensa. Erityisen? tarkastelun kohteena olivat teknologiaan liittyv?t tarpeet, koetut hy?dyt ja haitat sek? eettiset haasteet.

- Sosiaaliset tarpeet sek? autonomian s?ilytt?miseen ja liikkumiseen liittyv?t tarpeet korostuvat muistisairaiden ihmisten arjessa. Teknologia voi auttaa, kunhan huomioidaan koko muistisairasta ihmist? ymp?r?iv? sosiaalinen verkosto, huolellinen ja toistuva ohjaus, teknologian k?yt?n oikea-aikaisuus ja muistisairaan henkil?n motivointi laitteen k?ytt??n, kiteytt?? tohtorikoulutettava Merja Riikonen Jyv?skyl?n yliopiston liikuntatieteellisest? tiedekunnasta.

Tutkimuksessa ilmeni, ett? teknologiaa hy?dynt?v? ymp?rist? rajoittaa muistisairaan autonomiaa v?hemm?n kuin ymp?rist?, jossa sit? ei k?ytet?. Rajoittaminen ja lukitut ovet voidaan korvata erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla.

- Teknologialla, kuten esimerkiksi seurantarannekkeella on kuitenkin my?s negatiivisia vaikutuksia, jos siin? on muistisairaan ihmisen arkea h?iritsevi? elementtej?, se aiheuttaa kiistaa l?heisen ja sairastuneen v?lill? tai jos se leimaa k?ytt?j??ns?, Riikonen lis??.

Teknologian k?ytt?? tulee harkita yksil?kohtaisesti

Oikein k?ytettyn? teknologia tukee muistisairaan ihmisen arkea, s?ilytt?? muistisairaan arvokkuuden kokemusta, parantaa l?heisen jaksamista eik? h?iritse muistisairaan ihmisen arkea.

- Teknologian k?yt?n eettisyyden tai ep?eettisyyden kussakin tilanteessa m??rittelee muistisairaan ihmisen tarve, motivaatio, kokemus laitteesta, aikaisemman el?m?n kokemukset saman tyyppisist? tilanteista, persoona ja my?s sairauden vaihe, Riikonen luettelee.

- Tilanne tulisi harkita jokaisen muistisairaan ihmisen kohdalla yksil?llisesti.

Jos kotona asuvilta muistisairailta ihmisilt? puuttuu sosiaalinen verkosto, he erist?ytyv?t ja syrj?ytyv?t. Lis?ksi yksin?isyys altistaa my?s kodin vangiksi j??miselle.

- T?ll? hetkell? yhteiskunnassamme on iso ryhm? muistisairaita ihmisi?, joiden liikkumista rajoitetaan toistuvasti. Teknologisilla ratkaisuilla voidaan turvallisuutta ja itsem??r??misoikeutta lis?t?, koska se mahdollistaa itsen?isen liikkumisen turvallisesti, Riikonen sanoo. ?

Tutkimuksessa k?ytettiin etnografista n?k?kulmaa haastattelemalla ja havainnoimalla muistisairaita ihmisi? ja heid?n l?heisi??n teknologisten apuv?lineiden k?ytt?tilanteissa. Ensimm?inen vaihe toteutettiin vuosina 2004–2007 ja kohderyhm?n? olivat 25 muistisairautta sairastavaa kotona yksin tai omaishoitajansa kanssa asuvaa henkil?? sek? heid?n 25 l?heist??n. Koteihin vietiin yhteens? 29 erilaista laitetta. Toinen keruuvaihe toteutettiin vuosina 2012–2014, jolloin 20 muistisairasta ihmist? ja 20 heid?n l?heist??n osallistui tutkimukseen. Yhteens? tutkimukseen osallistui 90 henkil??. Toisessa aineiston keruuvaiheessa teknologinen v?line oli GPS-kello. Tutkimus toteutettiin Etel?-Pohjanmaalla.

FM Merja Riikosen gerontologian ja kansanterveyden v?it?skirjan ”Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea - turvaa vai tunkeilevuutta?” tarkastustilaisuus 26.10.2018 klo 12 alkaen Jyv?skyl?n yliopiston salissa L304.?Vastav?itt?j?n? dosentti P?ivi Topo?(Ik?instituutti, Helsinki) ja kustoksena professori?Taina Rantanen?(Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Merja Riikonen valmistui Ilmajoen lukiosta 1986. Filosofian maisteriksi kotimaisesta kirjallisuudesta ja folkloristiikasta Helsingin yliopistosta h?n valmistui 1995. Vuodesta 1998 alkaen Riikonen on ty?skennellyt erilaisissa, p??asiassa teknologiaan ja muistisairauteen liittyviss? tutkimus- ja kehitt?misteht?viss?. Gerontologian jatko-opinnot h?n aloitti 2005. T?ll? hetkell? h?n ty?skentelee FinFami Etel?n-Pohjanmaa ry:n vt. toiminnanjohtajana ja ik??ntyneiden omaisty?ntekij?n?.

Julkaisutiedot:

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations 24, 87 s., Jyv?skyl? 2018, ISSN: 2489-9003, ISBN: 978-951-39-7568-5? (PDF). Pysyv? linkki v?it?skirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7568-5

Lis?tietoja:

Abstract:

The experiences of technology as part of daily life of?people?with dementia -?security or intrusion

This study deals with the adoption of assistive dementia technology for daily livingand the users’ and family members’ experiences of the devices. The framework to thisstudy was Lawton′s ecological model. An ethnographic approach was used wheninterviewing and observing people with dementia using such technology. The firststudy was carried out 2004-2007. The target group involved 25 people with dementialiving in their own homes with a family care-giver or alone, their family members andfive professionals from municipal home care services. A total of 29 different deviceswere introduced in the participants’ homes. The second data collection stage took place2012-2014. It involved 20 people with dementia. The participants used a GPS watchtracker. Based on the experiences of people with dementia and their family members,the study explored how technology can be used to meet the people’s needs andsupport their daily living at home in an ethical manner and how technology should bebrought into use effectively. Data were analyzed using content analysis.When exploring the everyday challenges and needs as regards technology,family members worried about physical insecurity, while people with dementiadiscussed insecurity from psychological and social perspectives. Their objective was toremember better, and to use the devices for this purpose. Social needs, retention ofautonomy and mobility needs were among the most important daily living needs bypeople with dementia. Their challenges were loneliness, problems related to thedeterioration of memory and ability to function, as well as restricted mobility.Technology could be useful in overcoming these challenges, provided that attention ispaid to the social network, continual guidance, the right timing of introducingtechnology and motivation. Ethical use of technology can be enhanced by holisticsensitivity to the user’s own experiences. A technology-using environment is lessrestrictive to the autonomy of people with dementia, compared to an environmentwithout technology. Technology can, however, also have negative effects if it containselements that disturb daily living or stigmatize the user.

Keywords: people with dementia, experience, technology, tracking technology, ethicality, mobility