Koulutuksen kehitt?minen

竞博电竞: Mit? on yliopistopedagogiikka?

竟博 www.joycutlery.com Yliopistopedagogiikalla tarkoitetaan laajasti yliopistokoulutuksen, eli oppimisen, opetuksen ja ohjauksen kehitt?mist? ja tutkimusta, sek? opettajien ja yhteis?jen pedagogisen osaamisen tukemista. Alana yliopistopedagogiikka on monitieteinen, se k?sittelee erityisesti k?ytt?ytymis- ja yhteiskuntatieteit?, kuten kasvatustieteit?, psykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa.

Yliopistopedagogisten koulutusten tavoitteena on henkil?kohtaisen, reflektiivisen ja tutkivan suhteen kehitt?minen opettamiseen ja ohjaamiseen. Opinnoissa hy?dynnet??n jo olemassa olevaa kokemusvarantoa, sen yhteist? jakamista ja k?sitteellist? syvent?mist?. Yliopistopedagogiikan opinnot vahvistavat pedagogista asiantuntijuutta sek? osallistavat toimimaan monitieteisess? opettajien yhteis?ss?.

Yliopistopedagogiset opinnot Jyv?skyl?n yliopistossa

Yliopistopedagogiikan opinnot koostuvat perusopinnoista (YPE 25 op) ja aineopintoja vastaavista pedagogisista opinnoista (APO 35 op). Perusopinnoilla tarkoitetaan Jyv?skyl?n yliopiston henkil?kunnalle ja ty?suhteessa oleville jatko-opiskelijoille tarkoitettuja opintoja, joiden tavoitteena on antaa yliopistossa opetus- ja ohjausty?t? tekeville ty?ntekij?ille mahdollisuus syvent?? yliopisto-opetusta ja omaa yliopisto-opettajuuttaan koskevaa ymm?rryst??n ja auttaa siten kehittym??n opettajan ja ohjaajan ty?ss?.

Yliopistopedagogiikka

Perusopintojen j?lkeen on mahdollista suorittaa aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot. Ne tarkoittavat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaisia opettajan pedagogisia opintoja, jotka suuntautuvat aikuiskoulutuksen teht?viin ja antavat opettajakelpoisuuden. Opinnot kest?v?t yhden lukuvuoden (syys-toukokuu). Opinnot on mahdollista suorittaa ty?n ohella edellytt?en, ett? opiskelija pystyy irrottautumaan ty?teht?vist??n l?hijaksojen ajaksi.?Opintojen tavoitteena on opiskelijan pedagogisten ajattelu- ja toimintatapojen kehitt?minen. Opettaja tulee entist? tietoisemmaksi omasta toiminnastaan opettajana, itselleen soveltuvista opettamisen tavoista ja omasta opetusfilosofiastaan.

Muu pedagoginen koulutus Jyv?skyl?n yliopistossa

Yliopiston englanninkielist? opetusta tuetaan TACE, Teaching Academic Content through English koulutuksella. Sen tavoitteena on kehitt?? opettajien taitoja kulttuurienv?lisess? viestinn?ss? ja englanninkielisess? opetuksessa.

Jyv?skyl?n yliopistossa j?rjestet??n my?s muuta henkil?st?koulutusta erityisesti opettajien tarpeisiin. N?ist? koulutuksista l?yd?t lis?tietoa henkil?st?koulutusportaalista.?Henkil?st?koulutuksen koulutusportaali (vain JY-verkosta).

Yhteystiedot

Yliopistopedagogiset opinnot

Lehtori Anita Malinen
Kasvatustieteiden laitos
anita.malinen@www.joycutlery.com
+358-40-805 3643
RUU D338.5